Z důvodu malého počtu zájemců nebude v letošním školním roce otevřen kroužek němčina hrou, ruština hrou, cvičení s hudbou, hra na flétnu a zpěv a kroužek anglického jazyka pro 3 – 4 třídy.

Uhrazená částka za kroužek Vám bude vrácena lektorem kroužku.

Děkuji za pochopení. Mgr. M. Lusková