Na konci školního roku 2015/2016 vzniklo „sdružení rodičů“ při ZŠ Kamenačky. Toto sdružení nemá v současné době status právnické osoby, tvoří jej zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd (třídní důvěrníci).

Účelem tohoto neformálního sdružení je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, personální popř. materiální pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit a finanční podpora školní i mimoškolní činnosti žáků.

Sdružení se zabývá záležitostmi, které se týkají většího počtu žáků. Neřeší prospěchové či výchovné problémy jednotlivých žáků, to zůstává záležitostí každého rodiče.

Ideální by bylo, aby každá třída měla v tomto sdružení svého zástupce z řad rodičů. Pokud se chcete na činnosti sdružení podílet i Vy, napište na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Zápisy z jednání

Třídní důvěrníci ve školním roce 2016 / 2017:

1. A / Helena Martenková
1. B / Lucie Kuběnová
2. A / Martina Ráčková
2. B / Petr Kubáň
2. C / –
3. A / Jana Hložková
3. B / Sylvie Palasová
4. A / Kateřina Krejčířová
4. B / Jana Kuncová
5. A / Hana Hanychová
5. B / Sylvie Palasová
6. A / Petra Janásková
6. B / –
7. A / –
8. A / Kateřina Krejčířová
8. B / –
9. A / –
9. B / –

Svoje podněty zasílejte na e-mailovou adresu: rodicezskamenacky@seznam.cz