18Čvn/18

Informace o sportovním dni 1. stupně

V pondělí 25. června 2018 se uskuteční Sportovní den 1. stupně – atletický trojboj. Děti během dopoledne absolvují závody ve třech atletických disciplínách. V běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. V případě nepřízně počasí se akce ruší a děti zůstávají dopoledne ve škole.

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Informace 2018

18Čvn/18

ŠvP Daňkovice aneb Drsný středověk na Vysočině

Pět dnů čtyři šlechtické rody (Landštejnové, Rožmberkové, Valdštejnové a Páni z Lipé) soupeřily o přízeň svého krále, Václava II.. Odměnou za pomoc při budování a obraně Českého státu jim vděčný panovník přiděloval část svého území. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Jen tak mohl být rod úspěšný. Někdy stačily svaly, jindy byla potřeba hlava. Plné nasazení, spolupráce a nápaditost při hrách a soutěžích, ale také i dobrá domácí příprava při výrobě erbů, korouhví a modelů hradů se počítaly do hry. Panovník byl nadmíru spokojený, a tak mohl pasovat své šlechtice na rytíře. Pokračování

18Čvn/18

Do Prahy je cesta dlouhá, …

Nejen že věříme, my už to i víme. Přesvědčili jsme se na vlastní oči (nohy).

Dva dny v Praze nám zopakovaly celé pololetní učivo vlastivědy. Na vlastní oči jsme viděli rozetu, fiály i lomené oblouky, Karlův most, Prašnou bránu i zahrady Pražského hradu. Zažili jsme polední střídání stráží před branami hradu i osobní prohlídku v bezpečnostních rámech. Užili si jezdící schody, metro i pozemní lanovku na Petřin a k zrcadlovým sálům. Shlédli na stověžatou Prahu z Petřínské rozhledny, teras pod hradem i Nuselského mostu. Chodili jsme po místech, kde se procházeli čeští králové, seděli jsme v kapli, kde kázal Mistr Jan Hus, prošmejdili jsme domky alchymistů Rudolfa II.. Pokračování

18Čvn/18

Sběr starého papíru

Naše škola se tradičně účastní soutěže ve sběru starého papíru – Soutěž s panem Popelou, kde se pravidelně umisťuje velmi vysoko. Letos jsme dosáhli 15. místa ze 118 škol a školek jihomoravského kraje! Celkem bylo nasbíráno 13 840 kg papíru. Velice děkujeme rodičům a žákům za účast a doufáme, že nás podpoříte i v příštím roce.

V tabulce se můžete podívat, kolik kilogramů papíru každá třída odevzdala.

Popela 2018

Pokračování

14Čvn/18

English Focus u nás ve škole

V termínu 28. 5. – 1. 6. 2018 se pro zájemce 6., 7. a 8. ročníků konal jazykový kurz angličtiny pod vedením rodilých mluvčích. Žáci se věnovali celý týden zdokonalování svých komunikačních dovedností a rozšiřování slovní zásoby.
A jak to probíhalo? Jak se kurz dětem líbil? To a mnohem víc se dozvíte z následujících poznámek našich žáků. Tak se tedy pohodlně usaďte a můžeme začít. „Můj milý deníčku………“ Pokračování

04Čvn/18

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení žáků devátých tříd se základní školou se bude konat ve středu 27. června v Dělnickém domě. Začátek od 9.00 hod. Na rozloučení je doprovodí celá škola a překvapení  si pro ně připraví naši prvňáčci. Přijďte se podívat, jste vítáni, rodiče i prarodiče.

vedení školy

31Kvě/18

WOW! WATTSENGLISH

Na naší škole proběhne školení pro učitele se zaměřením na výuku angličtiny pro děti dle metodiky Wow, kterou vyvinula britská společnost Wattsenglish s akreditací MŠMT.

KDY? – 5. 6. 2018 od 13.00 hod. Předpokládaný konec v cca 16.00 hod.

KDE? – přízemí ZŠ Kamenačky 4, Brno – Židenice , třída 9. A

Co je WOW? Pokračování

29Kvě/18

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých jsme rozhodli takto:

V důsledku vysokých teplot, které předpovídá ČHMÚ, a vysokých teplot v budově školy, výuka končí ve středu 30. 5.  a ve čtvrtek 31. 5. 2018 nejpozději v 13.30 hod. Odpolední výuka odpadá.

vedení školy

25Kvě/18

Organizace English Focus

English Focus – jazykový kurz pro žáky 6., 7. a 8. tříd se bude konat od 28. 5. do 1. 6. 2018. Výuka účastníků bude probíhat od 8.00 do 13.30 hod ve třídách 7.A a 7.B. Odpadají jim nulté vyučovací hodiny i odpolední vyučování.

Žáci, kteří se jazykového kurzu neúčastní:  šesťáci jsou spojeni a jejich výuka probíhá dle rozvrhu 6.A ve třídě 6.A. Sedmáci jsou také spojeni, výuka probíhá dle rozvrhu 7.B ve třídě 6.B. Osmáci výuka dle rozvrhu.

Od pondělí 4.6. výuka dle rozvrhu.

22Kvě/18

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

uveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd, který proběhl na naší škole 20. a 21. 4. 2018 a dodatečného zápisu, který se uskutečnil 27. 4. 2018. Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. Seznam přijatých žáků naleznete zde: seznam přijatých dětí 2018-2019

Rozhodnutí o přijetí dítěte si můžete vyzvednout na sekretariátu školy od 5.30 hod. do 14.00 hod., nejlépe po domluvě mailem na adrese: sekretariat@zskamenacky.cz

Schůzka rodičů přijatých prvňáčků se bude konat ve škole dne 13. 6. 2018 v 16.30 hodin.