31Říj/18

Jmenování

Vážení rodiče,
ráda bych Vás informovala, že jsem byla Radou města Brna jmenována s účinností od 1. 11. 2018 ředitelkou Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4.
Mgr. Martina Zavřelová

30Říj/18

Přípravné  edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti 2019

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 6 – 8 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice
S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení
Kdy : Od 30. ledna 2019  každou středu.

Informativní schůzka se koná ve středu 16. ledna 2019 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vchod hlavním vchodem do staré budovy,  15 minut před začátkem, třída 1.A.

Pokračování

24Říj/18

Kejbaly II.

Letošní poslední dotek babího léta si naše děti třetích a čtvrtých ročníků užívaly na sluncem zalité zahradě na Kejbalech. Je to místo, kde probíhají výukové programy Pedagogické fakulty. Děti si prohloubily a upevnily znalosti z oblasti ovoce a zeleniny, třídily je do jednotlivých skupin, dokonce některé z nich i ochutnaly. Získané vědomosti pak uplatnily při závěrečné soutěži.

Hezké podzimní dny!

Pokračování

24Říj/18

Der Turm

Byla to zábava, hráli ve stylu pantomimy… Vypravěč mluvil srozumitelně a šlo mu dobře rozumět…Někdy jsme se i zasmáli…“ – tyto a mnoho dalších zážitků si odnesli žáci 9. ročníku z divadelního představení, které se konalo 18. 10. 2018 v KD Rubín. Jednalo se o dvě pohádky, kde ve středu dění stála vždy věž (der Turm = věž). Žáci si tak mohli osvojit poznatky z německého jazyka, získat nová slovíčka a slyšet německý jazyk naživo.

Pokračování

14Říj/18

Přírodovědný klokan

Ve středu 10.10. se naši žáci osmé a deváté třídy zúčastnili soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Děkujeme všem za účast a výhercům moc gratulujeme!

1. místo Linda Pešková, 9.A

2. místo Lukáš Vávra, 9.A

3. místo Kryštof Žec, 9.A

Příklady byly z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu a prověřily znalosti a přehled našich žáků.

Na ukázku máme pro vás jednu matematickou úlohu:

V myším městečku je 25% myší bílých a 75% myší šedých. 50% bílých myší má modré oči a 20% šedých myší má modré oči. Kolik myší žije v městečku, jestliže celkem 99 myší má modré oči?

Mgr. Zdena Maráková

02Říj/18

Kejbaly

Ve středu 26. 9. žáci 4.A a 4.B navštívili areál Botanické zahrady Kejbaly Masarykovy univerzity. Na programu byla ZELENINA. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a pod vedením budoucích pedagogů se seznámili s různými druhy zeleniny. Pomocí her a soutěží získali přehled i o méně známých plodinách. Díky pěknému počasí se akce velice podařila. V příštím školním roce plánujeme program OVOCE.

Pokračování