Vedení školy
Mgr. Jiří Šebela
Ředitel školy, PŘ, INF
Mgr. Jindřiška Überhuberová
zástupkyně ředitele školy, M, CH
Mgr. Michaela Lusková
vedoucí školní družiny školního klubu, 1. oddělení
Mgr. Karla Poláchová
výchovná poradkyně
Kancelář sekretariát školy:
Věra Moudrá
ekonomka školy
Zdena Kopecká
hospodářka školy
Školní poradenské pracoviště:
Mgr. Karla Poláchová
výchovná poradkyně
Mgr. Tereza Langová
školní metodik prevence
Mgr. Lenka Černá
školní psycholog
Mgr. Klára Vejmelková
školní speciální pedagog
Třídní učitelé prvního stupně:
1.A Mgr. Marie Novotná 548 426 013
1.B Mgr. Hana Navrátilová, EDU 548 426 013
2.A Mgr. Petra Tichá 548 426 013
2.B Mgr. Klára Vejmelková 548 426 013
3.A Mgr. Ivana Nekudová EDU, ved. metodického sdružení 1. stupně 548 426 013
3.B Mgr. Jitka Kubálková 548 426 013
3.C Mgr. Jana Kopišťová 548 426 013
4.A Mgr. Monika Kellerová 548 426 013
4.B Mgr. Pavel Kubíček, Vv 548 426 013
5.A Mgr. Martina Komárková, Rj 548 426 013
5.B Mgr. Martina Schneiderová 548 426 013
Třídní učitelé druhého stupně:
6.A Mgr. Markéta Knop-Kostková, Aj 548 426 029
6.B Mgr. Martin Holomek, Tv, Pč, Inf 548 426 021
7.A Mgr. Pavla Krátká, Aj, Nj 548 426 022
7.B Mgr. Ivana Junková, Tv, Ov, Nj 548 426 029
8.A Mgr. Zdeňka Maráková, M, Ch 548 426 020
9.A Mgr. Tereza Langová, Z, Ov, Tv, Vv 548 426 017
9.B Mgr. Petra Janků, Čj, D, Vl 548 426 022
Netřídní učitelé:
Mgr. Karla Poláchová,
Čj, D, Fr, výchovná poradkyně
548 426 017 702 104 508
Mgr. Marie Vaňková
M, F, ved. metodického sdružení 2. stupně, koordinátor ŠVP
548 426 029
Mgr. Jindřiška Jelínková 548 426 021
Mgr. Miloslava Šimková, Čj, Vv 548 426 022
Mgr. Martina Zavřelová
M, Z, Inf, správce sítě, koordinátor ICT
548 426 020
Asistenti pedagoga:
Jitka Blažková 548 426 013
Zdeněk Hanák 548 426 013
Mgr. Jelena Zelinková, keramika 548 426 013
Školní družina:
Mgr. Michaela Lusková, 1. oddělení
vedoucí školní družiny a školního klubu
548 426 019
607 007 617
Denisa Drtilová, 2. oddělení 548 426 025
Eva Bártová, 3. oddělení 548 426 022
Lenka Procházková, 4. oddělení 548 426 023
Květuše Suchomelová, 5. oddělení 607 007 619
Iveta Musilová, 6. oddělení 607 007 619
ranní a odpolední družina 548 426 016
sborovna ŠD 702 192 917
Provozní pracovníci:
Milada Slaninová
vedoucí školní kuchyně, vedoucí provozního úseku školy
548 426 018
Eduard Slanina
vrátný
548 426 028 702 192 918