Objednávka a placení obědů

Obědy lze platit převodem z účtu nebo osobně v kanceláři školy, nejpozději v poledním týdnu před koncem měsíce. Při placení z účtu je nutné použít patřičný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen ekonomkou školy. Rodiče dostanou číslo variabilního symbolu (který jednoznačně identifikuje dítě a platbu) od třídního učitele na třídních schůzkách nebo posléze v kanceláři školy. Při placení v hotovosti bude Vaše platba zaevidována, vložena na účet školy a převedena na účet školní kuchyně na ZŠ Krásného, která obědy vaří.

 Ceny obědů ve školním roce 2017/2018

  • I. stupeň …………. 24,- Kč …………. žáci 6 až 10 let
  • II. stupeň ………… 26,- Kč …………. žáci 11 až 14 let
  • III.stupeň ………… 28,- Kč …………. žáci 15 a více let

 

Obědy na říjen – celkem 20 obědů:

  1. stupeň                 480 Kč
  2. stupeň                 520 Kč
  3. stupeň                 560 Kč

 

Obědy si můžete zaplatit u paní Slaninové ve dnech:

 pondělí 25. 9. 2017

9.40 – 10.00 hodin v jídelně

15.00 – 17.00 hodin na sekretariátu

úterý 26. 9. 2017

9.40 – 10.00 hodin v jídelně

15.00 – 17.00 hodin na sekretariátu

 středa 27. 9. 2017

9.40 – 10.00 hodin v jídelně

 

 

Placení obědů je možno i v dalších dnech o velkých přestávkách nebo v termínu domluveném telefonicky.

Telefon číslo: 548 426 018