Objednávka a placení obědů

Obědy lze platit převodem z účtu nebo osobně v kanceláři školy, nejpozději v poledním týdnu před koncem měsíce. Při placení z účtu je nutné použít patřičný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen ekonomkou školy. Rodiče dostanou číslo variabilního symbolu (který jednoznačně identifikuje dítě a platbu) od třídního učitele na třídních schůzkách nebo posléze v kanceláři školy. Při placení v hotovosti bude Vaše platba zaevidována, vložena na účet školy a převedena na účet školní kuchyně na ZŠ Krásného, která obědy vaří.

 Ceny obědů ve školním roce 2017/2018

  • 1. – 4. třída …………. 24,- Kč …………. žáci 6 až 10 let
  • 5. – 8. třída …………. 26,- Kč …………. žáci 11 až 14 let
  • 9. třída ………………. 28,- Kč …………. žáci 15 a více let

 

Obědy na červen – celkem 21 obědů:

  1. stupeň            504 Kč
  2. stupeň            546 Kč
  3. stupeň            588 Kč

 

Obědy si můžete zaplatit u paní Slaninové ve dnech:

úterý 29. 5. 2018
9.40 – 10.00 hodin v jídelně
15.00 – 17.00 hodin u hlavního vchodu – školní knihovna

středa 30. 5. 2018
9.40 – 10.00 hodin v jídelně
15.00 – 17.00 hodin u hlavního vchodu – školní knihovna

čtvrtek 31. 5. 2018
9.40 – 10.00 hodin v jídelně

Placení obědů je možno i v dalších dnech o velkých přestávkách nebo v termínu domluveném telefonicky.

Telefon číslo: 548 426 018