Ve školním roce 2017/2018 jsou do 1. oddělení zařazeni žáci 1.B a  žáci 5.A, pod vedením vychovatelky Mgr. Michaely Luskové. Svoji družinku mají ve třídě 1.A.