Důležité informace pro školní rok 2017/2018

 1. Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč/měsíc, tedy 1500,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: do 30.9.2017 částka 600,- Kč a  do 31.12.2017 částka 900,- Kč.
 2. Pokud dítě navštěvuje školní družinu pravidelně, maximálně dvakrát do  týdne, činí platba 100,- Kč měsíc, tedy 1000,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol má dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosím uvádějte správné číslo variabilního symbolu a do poznámky zapište jméno a příjmení dítěte.
 3. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která je uvedena v zápisním lístku. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti nevydáváme.
 4. Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem zapisovány.
 5. Ranní družina funguje od 06:15 – 07:35 hod, telefon 6. oddělení, odpolední družina po skončení vyučování do 17:00 hod

 

Řád školní družiny a klubu zde: řád ŠD a ŠK 2017

Vychovatelky školní družiny

 • Mgr. Michaela Lusková – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
 • Denisa Drtilová  – vychovatelka 2. odd. ŠD
 • Eva Bártová – vychovatelka 3. odd. ŠD
 • Lenka Procházková – vychovatelka 4. odd. ŠD
 • Květuše Suchomelová – vychovatelka 5. odd. ŠD
 • Iveta Musilová – vychovatelka 6. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2017/2018

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu. Celoroční téma letošního školního roku je Letem světem. Naši snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat sociální cítění. Při práci vycházíme z dětských zájmů, snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti dětí.V letošním školním roce budeme ve školní družině  Masarykovy základní školy cestovat po světe, budeme poznávat jednotlivé kontinenty a poznávat nejen jejich krásy, ale i obyvatele, jejich kulturu a obyčej.  Čeká nás spousta zajímavostí a nových věcí.  

Nebudou chybět různé hádanky, kvízy, křížovky, rébusy, různé soutěže, výlety, exkurze apod.  Budeme využívat různých výtvarných technik jako je malba, vystřihování, lepení, skládání, koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy či pohádky z celého světa.

Svět kolem nás je plný různých překvapení, zajímavostí a tajů. Naší snahou je  se s těmito taji a zajímavostmi seznámit a poznat je.