17Dub/18

BRUSLENÍ – 4.B a 5.B

Skončila zima a tím i zimní radovánky a sporty. Pro 4.B i 5.B skončil kurz školního bruslení. Přebrousíme a schováme brusle a můžeme zhodnotit letošní sezónu.

V zápalu boje zapomínali někteří žáci, že neumí bruslit. Místo pošlapování na místě, držíc se mantinelu, pouštěli se ladným skluzem na volný led, honíc hokejkou nezbedný puk. Trenérka, učitel i rodiče žasli.

Hudba odbourala zábrany a bloky. Volné kluziště a obdiv diváků přivedly výkony všech krasobruslařů téměř k dokonalosti. Pokračování

15Dub/18

Dopravní výchova 3.A a 3.B

Pěkný jarní den si užili žáci 3.A  a 3.B ve čtvrtek 12. 4. 2018 na dopravním hřišti. Po připomenutí dopravních pravidel si vyzkoušeli jízdu na kole a v elektrickém autíčku. Potom se přesunuli do počítačové učebny, kde si plnili úkoly prostřednictvím hry s dopravní tématikou. Za odměnu si každý žák odnesl reflexní tkaničky, které určitě ozdobí nejedny tenisky.

Pokračování

15Dub/18

Co se děje na MZŠ Kamenačky

Na naší škole je na jaře hodně práce. Žáci se účastní řady soutěží, např. jsme počítali matematické úkoly v celosvětové soutěži Klokan, také jsme se účastnili Pythagoriády.

Máme řadu výborných počtářů, do městského kola postupují např. Tomáš Hnízdil, sourozenci Genčurovi a Vaňáčková Veronika. Vaňáčková Verunka byla rovněž nejúspěšnější v Klokanovi. Všem účastníkům gratuluji a děkuji. Pokračování

12Dub/18

Výuka tak trochu jinak

Na naší škole se pořád děje něco jiného. Přesvědčili se o tom žáci 6. B. V měsíci lednu a březnu si vyzkoušeli vůbec první tandemovou výuku na naší škole. Výuka probíhala v předmětech výtvarná výuka a dějepis.  Zadaným tématem v rámci výuky byl Egypt. Žáci si mohli vyzkoušet nejrůznější techniky, které spojili s poznatky z dějepisu. Výsledkem spolupráce vyučujících tak vznikl zajímavý přehled žákovských prací.  Tandemová výuka byla přínosem a setkala se velkým zájmem u žáků.

Práce našich dětí si můžete prohlédnout ve vestibulu naší školy.

Pokračování

12Dub/18

Pythagoriáda

Minulý týden se vybraní žáci 5. až 8. tříd účastnili školního kola Pythagoriády. Pythagoriáda je soutěž, při které žáci řeší 15 netradičních matematických úloh. Na řešení mají 60 minut. Nejlepší žáci postoupí do městského kola, které se bude konat na konci května.
Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Nejlepšími řešiteli jednotlivých kategorií jsou: Pokračování

12Dub/18

Matematický klokan

V naší škole mají dlouhou historii matematické soutěže. Pravidelně se účastníme především mezinárodní soutěže KLOKAN a národní soutěže PYTHAGORIÁDA. Dovolte, abych Vás seznámila s výsledky KLOKANA.

Absolutně nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Krejčí s výsledkem 103 body a Veronika Vaňáčková se ziskem 102 bodů. Gratuluji.

Výsledky v jednotlivých kategoriích: Pokračování

11Dub/18

Robote, mrkni na mě, aneb programování

Poručit neživé elektronické součástce, aby dělala to, co chceme. Pro někoho nepochopitelné, pro žáky skutečnost. „Je to lehké, nic na tom není“, tak tohle mi tvrdili ve třech lekcích programování letošní šesťáci. Prý to chápou a daří se jim to. Zní to jako science-fiction, ale opravdu jsem viděl, jak dvanáctileté děti zadávaly úkoly pro malé destičky posázené elektronickými součástkami.

Pokračování

10Dub/18

Nový elektronický systém objednávání a výdeje obědů

Naše škola se rozhodla zavést pro evidenci a výdej obědů elektronický systém. Bude propojen se stejným systémem na ZŠ Krásného, kde obědy pro naši školu vaří. Systém umožní zobrazovat jídelníček, ověřit strávníka při objednávání po internetu i při objednávání v jídelně, zapomětlivci vytisknout ve škole náhradní stravenku. Systém umožní platby za obědy elektronicky. Umožní také vybírat a objednávat obědy na místě ve škole.

Pokračování

31Bře/18

Velikonoce na prvním stupni

Ve dnech 23. a 26. března se žáci prvního stupně zúčastnili velikonočního projektu na naší škole. Cílem bylo seznámit děti s tímto významným křesťanským svátkem a jeho tradicemi a zároveň se hravou formou naladit na blížící se svátky.
V pátek 23. března proběhlo velikonoční koledování žáků pátých tříd. Páťáci si pro svoje mladší spolužáky připravili povídání o Velikonocích, jejich významu a symbolech, které dětem názorně ukázali v jednotlivých třídách. Koledování provázely říkanky a písničky, nechybělo ani tradiční šlehání děvčat. Pokračování