All posts by Martina Zavřelová

31Kvě/18

WOW! WATTSENGLISH

Na naší škole proběhne školení pro učitele se zaměřením na výuku angličtiny pro děti dle metodiky Wow, kterou vyvinula britská společnost Wattsenglish s akreditací MŠMT.

KDY? – 5. 6. 2018 od 13.00 hod. Předpokládaný konec v cca 16.00 hod.

KDE? – přízemí ZŠ Kamenačky 4, Brno – Židenice , třída 9. A

Co je WOW? Pokračování

29Kvě/18

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých jsme rozhodli takto:

V důsledku vysokých teplot, které předpovídá ČHMÚ, a vysokých teplot v budově školy, výuka končí ve středu 30. 5.  a ve čtvrtek 31. 5. 2018 nejpozději v 13.30 hod. Odpolední výuka odpadá.

vedení školy

25Kvě/18

Organizace English Focus

English Focus – jazykový kurz pro žáky 6., 7. a 8. tříd se bude konat od 28. 5. do 1. 6. 2018. Výuka účastníků bude probíhat od 8.00 do 13.30 hod ve třídách 7.A a 7.B. Odpadají jim nulté vyučovací hodiny i odpolední vyučování.

Žáci, kteří se jazykového kurzu neúčastní:  šesťáci jsou spojeni a jejich výuka probíhá dle rozvrhu 6.A ve třídě 6.A. Sedmáci jsou také spojeni, výuka probíhá dle rozvrhu 7.B ve třídě 6.B. Osmáci výuka dle rozvrhu.

Od pondělí 4.6. výuka dle rozvrhu.

22Kvě/18

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

uveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd, který proběhl na naší škole 20. a 21. 4. 2018 a dodatečného zápisu, který se uskutečnil 27. 4. 2018. Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. Seznam přijatých žáků naleznete zde: seznam přijatých dětí 2018-2019

Rozhodnutí o přijetí dítěte si můžete vyzvednout na sekretariátu školy od 5.30 hod. do 14.00 hod., nejlépe po domluvě mailem na adrese: sekretariat@zskamenacky.cz

Schůzka rodičů přijatých prvňáčků se bude konat ve škole dne 13. 6. 2018 v 16.30 hodin.

 

21Kvě/18

Žákovský parlament na konferenci

Žákovský parlament se pomalu, ale jistě stává součástí naší školy. Jeho smysl je zejména v praktickém vyučování demokracie. Žákovský parlament poskytuje dětem již na základní škole okusit výhody i nevýhody demokracie. Naprosto zásadní zkušenost pro řadu žáků je možnost ovlivnění podoby i atmosféry školy. Pro zdokonalení fungování tohoto nástroje jsem s šesti vybranými zástupci ŽP přijali pozvání na konferenci. Přesněji pozvání konzultačního centra pro žákovské parlamenty v Jihomoravském kraji při ZŠ Masarova.  Pokračování

17Kvě/18

Branný závod 2018 

Pot, horko, kilometry v nohou, mozek rozpálený z testování znalostí, tepová frekvence na úrovni závodníka… Takové a mnohé další pocity si naši žáci odnášejí ze závodu pořádaného Muzeem civilní obrany ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Žáci si vyzkoušeli střelbu z airsoftové pistole, vojenské překážky, testy POKOS a OČMU. Veškeré testové otázky byly přizpůsobeny věku žáků a vycházeli ze znalostí, které by děti měly mít podle RVP ZV.  Trasa závodu přesahovala délku 3 km, ale nejlepší družstva dokázali splnit všechny úkoly a odběhnout celou trasu za méně než 35 minut.
Všem žákům patří velký dík za jejich fyzické nasazení a odhodlání podat co nejlepší výkon.

Pokračování

02Kvě/18

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím přímo na naší škole

V termínu od 28. 5. do  1. 6. 2018 proběhnou na naší škole dva jazykové kurzy anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčích. Zkušení lektoři pomohou žákům 2. stupně zdokonalit jejich jazykové dovednosti intenzivním procvičením slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou výslovností. Cílem kurzů je u žáků probudit sebejistotu v mluveném i psaném projevu a hlavně překonat prvopočáteční ostych. Výuka bude probíhat celý týden, 6 vyučovacích hodin denně. Na závěr obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu. Pokračování

30Dub/18

Den Země na prvním stupni

V úterý 17. dubna 2018 jsme u nás ve škole oslavili Den Země. Třeťáci si pro žáky prvního stupně připravili na školním dvoře sportovně zábavný program. Celé dopoledne panovala dobrá nálada. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely třídit odpad, zasportovat, vyluštit křížovku a namalovat jarní obrázek. Nakonec za splněné úkoly dostal každý drobnou odměnu. Všichni si tento den moc užili.

Pokračování

23Dub/18

Matematická olympiáda Z6

V úterý 17. dubna se dvě žákyně šestého ročníku – Adriana Daňková a Adéla Volejníčková zúčastnily městského kola Matematické olympiády kategorie Z6.  Toto městské kolo pořádala ZŠ Kotlářská.   Adriana se ziskem 14 bodů skončila na 5. místě, Adéla se svými 12 body na 7. místě. Gratulujeme! Pokračování