All posts by Martina Zavřelová

16Říj/17

Deváťáci si rozhodující co dál…

Před letošními deváťáky stojí volba, co dál – kam si podat přihlášku, jaký obor pro ně bude ten pravý.

Důležité je určitě zmapovat terén a právě proto se žáci 9.A i 9.B vydali v doprovodu třídních učitelek na Úřad práce, kde pro ně byl připravený program, který ukazoval uplatnění jednotlivých oborů v rámci JMK a ČR a prezentaci jednotlivých oborů na školách ve městě Brně. Dále si žáci mohli prohlédnout katalog zaměstnání a zjistit, co která profese obnáší. V neposlední řadě si vyzkoušeli testy profesní orientace. Pokračování

27Zář/17

Výtvarná soutěž

MZŠ Kamenačky vyhlašuje pro naše žáky výtvarnou soutěž na téma „Podzimní fantazie“.

Technika zpracování je libovolná (tužka, uhel, tuš, pastel, křídy, akvarel, tempery, olej, papír, dráty, keramika, kombinovaná technika atd.)

Žáci do 31.10. 2017 odevzdají buď kresbu, malbu, prostorovou tvorbu nebo fotografii (kratší strana min. 1500 pixelů, rozlišení 300 dpi). Pokračování

25Zář/17

Ohlédnutí za oslavami 111. výročí založení školy – 1906 – 2017

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci i učitelé bývalí i současní, abiturienti, kolegové, zastupitelé obce, …Tento text jsem psal jako pozvánku na 111. výročí založení naší školy a těšil jsem se spolu s ostatními pracovníky školy na průběh oslav, které jsme nachystali.

V posledním červnovém týdnu, v pondělí 26. června, se odehrála hlavní část oslav. Do nachystané školy ráno přišly děti, aby si užily netradiční výuky. Nejdříve se s celou školou rozloučili deváťáci. Jejich vystoupení v Dělnické domě bylo prostě perfektní. A hlavně, jen málokdo věděl, co mají nachystáno. Hudba, vystoupení, parkur. Potlesk nebral konce.

Pokračování

14Zář/17

Dopravní výchova

Žáci 5.B se ve čtvrtek 14. 9. zúčastnili dopravní výchovy v centru Amavet v brněnských Husovicích. Po absolvování teoretického základu si své poznatky ověřovali a upevňovali pomocí počítačových simulací. Pro páťáky byl připraven program Cesta na kole městem. Tato přínosná a při tom zábavná interaktivní výuka čeká postupně všechny děti z prvního stupně. Pokračování

14Zář/17

Adaptační kurz 6. tříd

Dne 5.9.2017 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního programu v Mariánském údolí. Program byl koncipován tak, aby se žáci seznámili, poté dohromady splnili několik úkolů zaměřených na spolupráci a v závěru se sami podíleli na tvorbě vhodného studijního klima ve třídě. Obecně lze říci, že při nenáročných fyzických aktivitách dostali žáci možnost navázat nová přátelství. Pokračování

13Zář/17

Slavnostní zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku 2017-2018 proběhlo v pondělí 4. září. Žáci se spolu s rodiči a učiteli sešli v prostorách našeho hřiště. Již tradičně šlo především o uvítání nových prvňáčků, kteří od deváťáků dostali památný odznak a píšťalku, aby odpískali běh nového školního roku. Trochu vystrašené a občas i uplakané prvňáčky přivítal nejen pan ředitel, ale také paní místostarostka Monika Doležalová. Pokračování