19Zář/16
20160519_180246

Automat na potraviny a nová vyhláška

Do školy měl být během začátku školního roku dodán další automat na potraviny. Od 20. září začne platit nová vyhláška upravující sortiment potravin ve školních automatech, 282/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-282.htm

Firma NUOVO CAFFE, s.r.o. provozující nyní jediný automat na potraviny ve škole poslala své vyjádření ke slibu, zprovoznit automat další, protože jediný automat kapacitně nestačí.

Znění dopisu:

Pokračování

15Zář/16
20160808_142900

Chcete si pronajmout tělocvičnu? Prosím…

Vážení cvičenci, sportovci, závodníci a Vy všichni, kteří se rádi hýbete.

Od pondělí 19. září běží provoz naší tělocvičny pro veřejnost, tedy pro ty, kteří mají se školou sjednanou nájemní smlouvu.

Uvidíte sami, že je to velmi pěkné dílo. Některé termíny jsou ještě volné, podívejte se níže. Zatím máme i volné skříně na vaše pomůcky.

Podmínkou cvičení je mít dobrou sálovou obuv, která nedělá na podlaze čáry a neničit ostatní vybavení tělocvičny. Tělocvična bude denně kontrolována. Případná poškození půjdou na vrub nájemci.

Jedna hodina cvičení v nové opravené tělocvičně stojí 380,- Kč.
Pokračování

15Zář/16
prázdná třída_2

Tzv. „ředitelské volno“ 7. 10. 2016

Upozornění pro rodiče

Na pátek 7. října 2016 vyhlašuje ředitel školy

dle par. 24, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – „Školský zákon“

Volný den,
tzv. „ředitelské volno“.

Důvodem je pořádání voleb do krajských zastupitelstev ČR, Senátu Parlamentu ČR a referenda o poloze Hlavního nádraží města Brna.

Třídy školy budou sloužit jako volební místnosti.

Pokračování

15Zář/16
Water_droplet_blue_bg05

Pitný režim ve škole nebude do odvolání z vodovodu

Na základě sdělení ÚMČ Brno-Židenice sdělujeme rodičům, že děti nemohou až do odvolání ve škole pít vodu z vodovodu.

Žádáme rodiče, aby zajistili dětem pitný režim a koupili jim balenou vodu nebo je vybavili láhvemi na pití s čajem. Důležité je, aby mezi tekutinami, které děti pijí byla pouze voda balená nebo taková, která prošla varem.

K obědu budou děti dostávat pouze čaj, na který vodu převaříme, popř. někdy mléko.

Text sdělení ÚMČ Brno-Židenice:
http://www.zidenice.eu/aktualne/aktuality/upozorneni-voda-v-brne-je-pitna-pouze-po-prevareni
Pokračování

13Zář/16
20160907_183939

Sláva, hurá, můžeme cvičit v tělocvičně

V úterý v odpoledních hodinách dorazila do školy zpráva z firmy Bkom a. s., která prováděla na stavbě tělocvičny technický dozor. Byla to zpráva zásadní, dlouho očekávaná a velmi radostná. Pokud shrneme úřední jazyk do jednoho radostného výkřiku, zněl by: „Konečně můžeme v tělocvičně cvičit, je zkolaudovaná“.

Po roce a půl, po mnoha peripetiích, po různých stavebních i úředních „kotrmelcích“ po desítkách hodin úmorných jednání spadl škole obrovský kámen ze srdce. Můžeme cvičit. Zní to takřka neuvěřitelně a mnozí nám předvídali další rok bez tělocvičny. Opak je pravdou.

Pokračování

13Zář/16
zlute_zkumavky-f590_290

Jedno dítě druhého stupně naší školy onemocnělo žloutenkou typu A

V pátek 9. 9. 2016 po 15. hodině sdělila matka jednoho dítěte ze druhého stupně škole, že její díte je hospitalizováno na infekčním oddělení Dětské fakultní nemocnice v Brně s pozitivním nálezem onemocnění VHA (virová hepatitida typu A).

Vedení školy si následně informace samo ověřilo a zjistilo, že jsou pravdivé.

Provozní pracovníci okamžitě po tomto zjištění dostali nové úkoly. Především byly změněny úklidové prostředky za prostředky desinfekční s protivirovým účinkem. Všechny tekutá mýdla ve všech třídách školy byla nahrazena mýdly s protivirovým účinkem. Místa, kde se pohybovali spolužáci hospitalizovaného dítěte byla znovu v pátek uklizena změněnými prostředky.

Pokračování

08Zář/16
20160725_123223

Zatím tělocvičnu nemůžeme používat ani v týdnu od 12. do 16. září

Také druhý školní týden od 12. do 16. září není tělocvična škole k dispozici, i když je stavebně hotová. Ze závěru 10. kontrolního dne stavby konaného 7. 9. vyplynulo, že stále ještě není hotova všechna dokumentace potřebná ke zkolaud20160907_183658ování stavby.

Navíc vyšlo najevo, že město Brno odstoupilo od smlouvy s nynějším zhotovitelem, současnou stavební firmou. Firma uklidí staveniště hřiště a pracovníci Magistrátu města Brna vyberou další firmu, která stavbu hřiště a šaten na hřišti, údajně ještě letos, dokončí.

Pokračování