22Kvě/18

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

uveřejňujeme výsledky zápisu do prvních tříd, který proběhl na naší škole 20. a 21. 4. 2018 a dodatečného zápisu, který se uskutečnil 27. 4. 2018. Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. Seznam přijatých žáků naleznete zde: seznam přijatých dětí 2018-2019

Rozhodnutí o přijetí dítěte si můžete vyzvednout na sekretariátu školy od 5.30 hod. do 14.00 hod., nejlépe po domluvě mailem na adrese: sekretariat@zskamenacky.cz

Schůzka rodičů přijatých prvňáčků se bude konat ve škole dne 13. 6. 2018 v 16.30 hodin.

 

21Kvě/18

Žákovský parlament na konferenci

Žákovský parlament se pomalu, ale jistě stává součástí naší školy. Jeho smysl je zejména v praktickém vyučování demokracie. Žákovský parlament poskytuje dětem již na základní škole okusit výhody i nevýhody demokracie. Naprosto zásadní zkušenost pro řadu žáků je možnost ovlivnění podoby i atmosféry školy. Pro zdokonalení fungování tohoto nástroje jsem s šesti vybranými zástupci ŽP přijali pozvání na konferenci. Přesněji pozvání konzultačního centra pro žákovské parlamenty v Jihomoravském kraji při ZŠ Masarova.  Pokračování

17Kvě/18

Branný závod 2018 

Pot, horko, kilometry v nohou, mozek rozpálený z testování znalostí, tepová frekvence na úrovni závodníka… Takové a mnohé další pocity si naši žáci odnášejí ze závodu pořádaného Muzeem civilní obrany ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Žáci si vyzkoušeli střelbu z airsoftové pistole, vojenské překážky, testy POKOS a OČMU. Veškeré testové otázky byly přizpůsobeny věku žáků a vycházeli ze znalostí, které by děti měly mít podle RVP ZV.  Trasa závodu přesahovala délku 3 km, ale nejlepší družstva dokázali splnit všechny úkoly a odběhnout celou trasu za méně než 35 minut.
Všem žákům patří velký dík za jejich fyzické nasazení a odhodlání podat co nejlepší výkon.

Pokračování

02Kvě/18

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím přímo na naší škole

V termínu od 28. 5. do  1. 6. 2018 proběhnou na naší škole dva jazykové kurzy anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčích. Zkušení lektoři pomohou žákům 2. stupně zdokonalit jejich jazykové dovednosti intenzivním procvičením slovní zásoby a gramatiky v kombinaci se správnou výslovností. Cílem kurzů je u žáků probudit sebejistotu v mluveném i psaném projevu a hlavně překonat prvopočáteční ostych. Výuka bude probíhat celý týden, 6 vyučovacích hodin denně. Na závěr obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu. Pokračování

30Dub/18

Den Země na prvním stupni

V úterý 17. dubna 2018 jsme u nás ve škole oslavili Den Země. Třeťáci si pro žáky prvního stupně připravili na školním dvoře sportovně zábavný program. Celé dopoledne panovala dobrá nálada. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely třídit odpad, zasportovat, vyluštit křížovku a namalovat jarní obrázek. Nakonec za splněné úkoly dostal každý drobnou odměnu. Všichni si tento den moc užili.

Pokračování

23Dub/18

Matematická olympiáda Z6

V úterý 17. dubna se dvě žákyně šestého ročníku – Adriana Daňková a Adéla Volejníčková zúčastnily městského kola Matematické olympiády kategorie Z6.  Toto městské kolo pořádala ZŠ Kotlářská.   Adriana se ziskem 14 bodů skončila na 5. místě, Adéla se svými 12 body na 7. místě. Gratulujeme! Pokračování

20Dub/18

Upozornění pro rodiče

Na pondělí 30. dubna 2018 a na
pondělí 7. května 2018 
vyhlašuje ředitel školy dle par. 24, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – „Školský zákon“
Volný den,
tzv. „ředitelské volno“.

Pokračování

18Dub/18

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE BLÍŽÍ!

Zápis proběhne
20. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod
21. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 hod

Využijte ELEKTRONICKOU ŽÁDOST na
https://zapisdozs.brno.czPo přihlášení si rezervujte daný termín zápisu na naši školu (den a hodinu). Při využití rezervačního systému nebudete muset dlouho čekat. Vyberte si den a hodinu, která Vám vyhovuje.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018. Podmínkou je doporučení z PPP (narození do 31.12.2012) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12.2012).
Pokračování

17Dub/18

BRUSLENÍ – 4.B a 5.B

Skončila zima a tím i zimní radovánky a sporty. Pro 4.B i 5.B skončil kurz školního bruslení. Přebrousíme a schováme brusle a můžeme zhodnotit letošní sezónu.

V zápalu boje zapomínali někteří žáci, že neumí bruslit. Místo pošlapování na místě, držíc se mantinelu, pouštěli se ladným skluzem na volný led, honíc hokejkou nezbedný puk. Trenérka, učitel i rodiče žasli.

Hudba odbourala zábrany a bloky. Volné kluziště a obdiv diváků přivedly výkony všech krasobruslařů téměř k dokonalosti. Pokračování