13Pro/18

Vánoční jarmark

V úterý 11. 12. proběhl tradiční Vánoční jarmark naší školy. Tentokrát jsme se rozhodli uspořádat jarmark pod širým nebem na školním hřišti. Byl to trochu risk a déšť, který nás provázel při přípravách, nám to tvrdošíjně připomínal. Chtěli jsme jarmark trochu proměnit, zklidnit a zpříjemnit, i za cenu toho, že se budeme muset tepleji obléknout. Nakonec to mělo svoje kouzlo.

Děti, rodiče i učitelé se mohli v klidu projít mezi stánky s výrobky prvního a druhého stupně, kde bylo možné zakoupit nějakou tu milou drobnost vyrobenou dětmi, nebo navštívit charitativní bazárek pořádaný 8.A a paní učitelkou Krátkou, jehož výtěžek poputuje k dětem do centra Chovánek v Brně Bystrci. Kromě nákupů si návštěvníci mohli pustit lodičku nebo svěřit svoje tajné tužby stromu přání. Nechyběla ani vystoupení: vedle vánočně laděných písniček jsme viděli i pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký  pěkně zahranou dětmi z 1.B pod vedením paní učitelky Kubáčkové. Občerstvení a zahřátí teplými nápoji zajišťovala 9.A a nově také kavárna, kterou připravilo a provozovalo Sdružení rodičů. Děkujeme.

Doufáme, že jste na Kamenačkách strávili navzdory chladnějšímu počasí příjemný podvečer a že jste se spolu s námi zase o kapánek lépe naladili na blížící se svátky.

13Pro/18

Šachový turnaj MZŠ Kamenačky a ZŠ Gajdošova

 Dne 4. prosince v 16.00 se uskutečnil malý šachový turnaj mezi dvěma základními školami MZŠ Kamenačky a ZŠ Gajdošova. 

Z šachového kroužku MZŠ Kamenačky, který má 17 členů, se zúčastnili Tomáš Hnízdil, Dominik Pop, Robert Hubený, Adam Vykoukal, David Vykoukal a Lukáš Svozil.
Mikulášský šachový turnaj byl hraný švýcarským systémem na 5 kol s časovým limitem 15 minut na rozmyšlenou na celou partii. Hra vyžadovala maximální soustředění a dobrou rozvahu o strategii vedení hry, času nebylo nazbyt. Naši šachisté dokázali, že umí. Tomáš Hnízdil (1. místo), Dominik Pop (3. místo) i Robert Hubený (5. místo) úspěšně reprezentovali naši školu.
Mladší šachisté, kteří se šachového turnaje účastnili, poprvé sbírali zkušenosti, které uplatní v budoucích soutěžích. Šachové nadšení pro tuto klasickou hru se mezi dětmi rozrůstá a účast v šachovém turnaji, který bude v květnu, je pro děti velkou motivací.
Šachy jsou hrou, která podporuje a rozvíjí myšlení. Podporu a uznání zasluhují tedy všechny děti, které se šachové hře věnují.


Mgr. Alena Kubáčková

04Pro/18

Příběh bazárku

Bylo, nebylo……

…………na začátku byl takový skromný nápad, kterého jsme se jako třída chytili a už nepustili. Pilně jsme pracovali, domlouvali se, někdy se i pohádali, ale pomalu, pomaličku se nám začala formovat jasná představa, co vlastně chceme podniknout.  A tak vznikl náš plán,  plán s velkým „P“

a charitativní bazárek byl na světě. Akce je určena všem, kteří chtějí v dnešním uspěchaném světě pomáhat a rozdávat radost. Vydělané penízky pak poputují dětem z dětského centra Chovánek v Brně – Bystrci. Pokračování

29Lis/18

Naše úspěchy v matematických soutěžích

MATESO

Dne 13.11.2018 se na ZŠ Kuldova konalo městské kolo matematické soutěže pátých tříd Mateso, do kterého postoupili naši tři nejlepší řešitelé: Veronika Vaňáčková,  Matěj Genčur, Karin Schneiderová. V městském kole se na druhém místě umístila Veronika Vaňáčková (5.B) a na třetím Matěj Genčur (5.B).

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Zároveň děkujeme Matěji Genčurovi (5.B) za úžasnou reprezentaci naší školy v soutěži Logická olympiáda. V krajském kole se umístil na 15. místě ze všech matematiků prvního stupně.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

28Lis/18

Adaptační kurz 6.A

Šestý ročník jel v září (25.-27.9.) na historicky první třídenní adaptační kurz do rekreačního střediska Prudká. Našim cílem bylo sjednotit a skamarádit celý kolektiv zábavnou formou.Vyjížděli jsme z Brna vlakem a cesta nám rychle ubíhala. Po příjezdu a ubytování děti čekaly první hry. Počasí nám přálo, ani ranní mrazíky nás nezastavily a my jsme mohli být celé dny venku na čerstvém vzduchu. Všichni žáci se do aktivit naplno zapojovali a bylo vidět mnoho úsměvů. Pokračování

28Lis/18

Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 21.11.2018 se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády. Svoje vědomosti si změřili žáci 8.A a 9.A, kterým je blízká historie. Tematické zaměření letošního ročníku je: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Nejlepších výsledků dosáhli:

  1. Matyáš Finger, 9.A
  2. Jakub Šefc, 9.A
  3. Ema Škarková, 8.A

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!