17Kvě/17

Výukový program o Brazílii

Ve středu 17. 5. se celý druhý stupeň zúčastnil zeměpisného výukového programu „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“, pořádaným v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000.  Během tohoto výukového programu žáci získali přehled o Brazílii i o procesu fotosyntézy, který byl v rámci programu velmi pěkně vysvětlen. Pokračování

16Kvě/17

Výsledky zápisu do prvních tříd na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

uveřejňujeme s předstihem dvanácti dnů před povinností, kterou školám ukládá zákon, výsledky zápisu do prvních tříd, který proběhl na naší škole 21. a 22. 4. a dodatečného zápisu, který se uskutečnil 28. 4. 2017.

Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. Tento seznam lze nalézt zde: http://zskamenacky.cz/wp-content/uploads/2017_2018_přijatí-odklady-usnesení-žáci-na-net.pdf

Pokračování

12Kvě/17

Družina připravuje sobotní výlet

A je to tady. Blíží se konec školního roku a naše družina si pro děti připravila sobotní výlet do Dinoparku ve Vyškově. Pokud máte zájem vyjet s námi do prehistorické doby a zkouknout vyjímečný svět dinosaurů – neváhejte.

Bližší informace zde: DINOPARK

Přihláška na akci zde: přihláška web

Vzhledem, že jsem v týdnu od 15.5.-19.5.2017 na škole v přírodě, přihlášky, prosím, odevzdávejte v termínu od 22.5.2017 nejpozději však do 29.5.2017. Děkuji.  Mgr. M. Lusková

10Kvě/17

Zprávy z Londýna

Výprava do Anglie se v pořádku vylodila v Doveru a směřuje na Londýn. Moře krásně houpalo a vítr všechny rozcuchal. Všichni jsou ospalí, ale máme se dobře. Budeme vystupovat v parku u Greenvich hvězdárny a nultého poledníku. Potom kolem slavného clipperu Cutty Sark na loď na Temži a budeme plout k lávce Milénia do vnitřního města. Pokračování

10Kvě/17

3.B v ZOO Brno

Aby byla výuka vyvážená, zamířila  III.B  po týdnu po návštěvě zahrady zelinářské do zahrady zoologické. Průvodcem nám byla paní Kratochvílová, která v ZOO pracuje a má na starosti školní výpravy a výukové programy. Připravila pro nás překvapení. Místo přednášky a aktivit ve vzdělávacím centru jsme vyrazili hned do terénu. Program byl skvělý. Byli jsme první u ranního vypouštění šimpanzů do venkovních klecí. Viděli jsme a hlavně slyšeli, jak se jím výběh líbí.

Pokračování

10Kvě/17

Třeťáci na cvičných pozemcích

V středu 26. dubna se žáci III.B zúčastnili výukového programu „ZELENINA“ na cvičných pozemcích pedagogické fakulty Kejbaly v Brně, Bohunicích. Ve velmi atraktivním prostředí si děti pod vedením a dohledem budoucích učitelů procvičily a zopakovaly základy učiva prvouky. Během aktivit si vyzkoušely činnosti, které musí dobrý zahradník/zelinář na jaře provádět, aby mu zahrada přinášela užitek i radost.

Pokračování

04Kvě/17

Je fajn zažít úspěch

Ve středu 26. dubna 2017 proběhl 12. ročník Speciální olympiády pro žáky 3., 4. a 5. tříd základních škol. Speciální pedagogové z pořadatelské Základní školy Bosonožská připravili pro soutěžící úkoly z oblasti pravolevé a prostorové orientace, zrakové a sluchové diferenciace, grafomotoriky a vizuomotoriky. Žáci z Masarykovy základní školy Kamenačky se se ctí zúčastnili. Je vidět, že pilná práce ve škole,  umění pracovat v týmu a zajisté i domácí příprava,  se vyplácí. Pokračování

03Kvě/17

Turnaj ve frisbee

V úterý 24. 4. uspořádal oddíl ULTIMATE FRISBEE BRNO na hřišti MZŠ Kamenačky turnaj ve frisbee. Tento spolek turnaj zajišťoval po stránce pravidel, naše škola se ujala celkové organizace. Své síly poměřili žáci 7. – 9. tříd, kteří vytvořili smíšená družstva dívek a chlapců. Vzájemné zápasy trvaly 20 minut. Turnaje se kromě naší školy účastnily i školy jiné. A celkové pořadí? Pokračování